เมนูหลัก
 

เข้าสู่ระบบ

Intranet
CFSAWss
Easywebtime

สภาพอากาศวันนี้

 


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ (28 ธันวาคม 2553)
สตส.ตากเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ภาคเหนือ อ.แม่สอด จ.ตาก (24 ธันวาคม 2553)
สตส.ตาก จัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (16 ธันวาคม 2553)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มสักการะถวาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (5 ธันวาคม 2553)
สตส.ตาก จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง (29 พฤศจิกายน 2553)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(24 พ.ย. 2553)
สตส.ตาก ร่วมออกหน่วยบริการโรงเรียนโครงการพระราชดำริเคลื่อนที่ จังหวัดตาก ครั้งที่ 2 ณ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (15-18 พฤศจิกายน 2553)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 พ.ย. 2553)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์ (28 ต.ค. 2553)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27 ต.ค. 2553)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รหัส QR code (Quick Response) ในสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (27 ต.ค. 2553)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (26 ต.ค. 2553)
สตส.ตาก ร่วมงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด (16-17 ต.ค. 2553)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์ (13 ต.ค. 2553)
สตส.ตาก จัดโครงการยุวบัญชีในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (6 ตุลาคม 2553)
สตส.ตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สหกรณ์ด้วย COOP Full Pack” ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (16-17 สิงหาคม 2553)
สตส.ตาก ร่วมงาน Coop Hub สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด พร้อมเปิดงาน Coop Shop Silk (10-11 สิงหาคม 2553)
สตส.ตาก จัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (5 สิงหาคม 2553)
คุณ อุดร ตันติสุนทร และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินวังเจ้า เข้าเยี่ยมชม CAD HUB ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก(28 มิถุนายน 2553)
สตส.ตาก จัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 (13 พฤษภาคม 2553)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 (5 พฤษภาคม 2553)
สตส.ตาก จัดตั้ง CAD HUB สร้างแหล่งสืบค้นข้อมูลภาคสหกรณ์ไทย(26 เมษายน 2553)
สตส.ตาก จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในเรื่องการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบัญชี (29 มีนาคม 2553)
สตส.ตาก จัดคลินิกฯ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (9 มีนาคม 2553)
สตส.ตาก เข้าร่วมโครงการ My Little Farm (6-7 มีนาคม 2553)

สตส.ตาก ร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณ์ไทย
วันสถาปนาสหกรณ์แห่งชาติ 2553 (26 กุมภาพันธ์ 2553)
สตส.ตาก จัดอบรมนักเรียนในโครงการพลิกฟื้นฯ (25 มกราคม 2553)
สตส.ตาก จัดคลินิกฯ เคลื่อนที่ (21 ธันวาคม 2552)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี(15 ธ.ค. 2552)

ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (8 ธ.ค. 2552)

ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (20 พ.ย. 2552)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
สตส.ตาก ได้ดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชีโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงฯ แก่นักเรียน
สตส.ตากเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.ตาก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
จังหวัดตาก เปิด "โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"
ทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าถ่ายทำสารคดีของครูบัญชีดีเด่นระดับภาค
สตส.ตาก เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับองค์การ/ชุมชน/สถานศึกษา ในจังหวัดตาก
สตส.ตากเป็นวิทยากรอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก จำกัด
อบรมสมาชิก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
สตส.ตาก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การจัดทำบัญชีฟาร์มและบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน"
สตส.ตาก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน " ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
สตส.ตาก จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมระดมสมองเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ถอดบทเรียนประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจ
สตส.ตาก จัดโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
สตส.ตาก จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"
สตส.ตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
สตส.ตาก ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ"
สตส.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อบรมสมาชิก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
นิเทศสหกรณ์การเกษตรสามเงา จำกัด เรื่อง การประเมินค่าเทียบเคียงอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ (CFSAWS)