grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


    สตส.ตากจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสำหรับคณะกรรม/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
 
      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดย
นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสำหรับคณะกรรม/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้แก่คณะกรรมวิสากินชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านสามเงา และวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านตาก ในการดำเนินการอบรมนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231