grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 29 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัย แสงนาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก มอบหมายให้ นางจารุวรรณ เพี้ยมแตง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเกษม จาติกวณิช (เขื่อนภูมิพล) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231