grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 29 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


สตส.ตาก เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีร้านสหกรณ์วิทยาลัยเกษตรกรรมตาก จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ 
  
  สายสอบบัญชีที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นำโดยนายพุฒิพิสิฐ เพ็ชรรัตน์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าทำการตรวจสอบบัญชีประจำปี ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเกษตรกรรมตาก จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ว่าถูกต้องเพียงใด เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ รวมถึงระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนดไว้
โดยเริ่มเข้าทำการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231