grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 0 0


สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง ของสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรสหกรณ์จังหวัดตาก จำกัด
 
วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยนางสาวอาริสา วัตละยาน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง ของสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรสหกรณ์จังหวัดตาก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรสหกรณ์จังหวัดตาก จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231