grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 29 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


สตส.ตาก เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกิจและสามารถจัดทำบัญชี
 
     วันที่ 13-14 มีนาคม 2566  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยนางสาวอาริสา วัตละยาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมทีมงาม เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกิจและสามารถจัดทำบัญชีได้ ณ กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านตะพิโจ กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านเลอผาโด้ และกลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านซอแข่วาคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231