grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0

ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน (11/08/2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (05/08/2565)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 (03/08/2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปประจำจังหวัด (พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (28/07/2565)
สตส.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (28/07/2565)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (01/08/2565)
สตส.ตาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ (01/07/2565)
สตส.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ (29/06/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา (22/06/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (20/05/2565)
อ่านข่าวทั้งหมด     

 

 

 

ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์