grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (12 พ.ค. 2565)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (12 พ.ค. 2565)
สตส.ตาก ร่วมออกคลินิกบัญชี (9 พ.ค. 2565)
สตส.ตาก ร่วมรับชมพิธีเปิดการประชุมสัมนาฯ (9 พ.ค. 2565)
สตส.ตาก จัดกิจกรรม ทำบัญชีส่งเสริมการออมฯ (6 พ.ค. 2565)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน เมษายน 2565 (25 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 (23 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 (21 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ลำไย) (21 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 (21 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส. (4 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (4 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด จำกัด (1 เม.ย. 2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) (30 มี.ค. 2565)
1สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิจารณารับรองงบการเงิน (29 มี.ค. 2565)
สตส.ตาก ได้ดำเนินการยืนยันยอดหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากออมทรัพย์ (28 มี.ค. 2565)
สตส.ตาก เข้าสอบทานหนี้สิน เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสกุลกือ จำกัด (28 มี.ค. 2565)
สตส.ตาก ได้เข้าร่วมกิจรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก (25 มี.ค. 2565)
1สตส.ตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (24 มี.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231