grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


     สตส.ตาก จัดอบรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ
 
        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดย
นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน ในการดำเนินการอบรมนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231