grow_for_princess
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0
ติดต่อ / สอบถาม / งานสอบบัญชี      โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 0 0
ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (18/01/2565)
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) (09/09/2564)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (13/08/2564)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23/07/2564)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (09/12/2563)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (08/12/2563)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (01/12/2563)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน (25/11/2563)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (23/11/2563)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (11/11/2563)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก จัดอบรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน (27/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสำหรับคณะกรรม/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (27/01/2565)
จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสำหรับคณะกรรม/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (26/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน (26/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสำหรับคณะกรรม/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (25/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุน (24/01/2565)
สตส.ตาก ร่วมออกคลินิกบัญชี (24/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ (21/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ (21/01/2565)
สตส.ตาก จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (21/01/2565)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดหวัดตาก ปี พ.ศ.2565 (21/01/2565)
  สตส.ตาก ร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดตาก (11/01/2565)
  สตส.ตาก ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (02/08/2564)
  สตส.ตาก ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (16/07/2564)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (08/07/2564)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกีตรติเนื่องในโอกาสมหามงคบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (01/01/2563)
พระราชบัญญัติ มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 (02/12/2562)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 หน้าหลัก
 สรุปแผน - ผลการปฏิบัติงาน
 สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เกี่ยวกับสตส.ตาก
 สารสนเทศ สตส.ตาก
 
FONTSIZE
ข่าวด่วน
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ค้นหานิยามศัพท์ทางบัญชี
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
Knowledge Management
โครงการเสริมสร้างฯ
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สภาวิชาชีพบัญชี
ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
ส.อ.ข้าราชการกรมตรวจฯ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0037582