grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
    1  
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (16/03/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (15/03/2566)
สตส.ตาก เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้วิธีการจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกิจและสามารถจัดทำบัญชี (14/03/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิจารณารับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง กลุ่มเกษตรกรชาวไร่แม่กาษา (13/03/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระกับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (08/03/2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 (07/03/2566)
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันมาฆบูชา 2566" (07/03/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง ของสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรสหกรณ์จังหวัดตาก จำกัด (03/03/2566)
สตส.ตาก เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีร้านสหกรณ์วิทยาลัยเกษตรกรรมตาก จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ (01/03/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ (28/02/2566)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 หน้าหลัก
 สรุปแผน - ผลการปฏิบัติงาน
 สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เกี่ยวกับสตส.ตาก
 สารสนเทศ สตส.ตาก
 
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231