grow_for_princess

    1     2     3  
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (14/07/2567)
สตส.ตาก ร่วมพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดพิธีการ ดังนี้ (14/07/2567)
สตส.ตาก จัดกิจกรรมสอนการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายต่อยอดการสร้างรายได้สู่การออมตามโครงการ “เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งฯ (13/07/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (13/07/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 7/2567 (11/07/2567)
สตส.ตาก ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิสิทธ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (08/07/2567)
สตส.ตาก ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ตามโครงการ “เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งฯ (07/07/2567)
สตส.ตาก ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อลดรายจ่ายต่อยอดการสร้างรายได้สู่การออมตามโครงการ “เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งฯ (06/07/2567)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนฯ (05/07/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 (27/06/2567)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 หน้าหลัก
 สรุปแผน - ผลการปฏิบัติงาน
 สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เกี่ยวกับสตส.ตาก
 สารสนเทศ สตส.ตาก
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231