grow_for_princess
    1  
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ครั้งที่ 8/2566 (22/09/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 (13/09/2566)
สตส. ตาก เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (08/09/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เกษตรกรต่อปรากฎการณ์ เอลนีโญ : การเตรียมการและการขับเคลื่อน" (08/09/2566)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2/2566 (31/08/2566)
สตส.ตาก ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 เรื่อง กตส.ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future ประจำปีงบประมาณ 2566 (29/08/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพ.ศ.2566 (28/08/2566)
สตส.ตาก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก (27/08/2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเมืองตาก จำกัด (26/08/2566)
สตส. ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในฯ (25/08/2566)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 หน้าหลัก
 สรุปแผน - ผลการปฏิบัติงาน
 สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เกี่ยวกับสตส.ตาก
 สารสนเทศ สตส.ตาก
 
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231