grow_for_princess

    1     2     3  
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรับทราบและเร่งรัดการดำเนินการด้านนโยบายสำคัญ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และเรื่องอื่น ๆ (27/03/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2567 (26/03/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 2 (22/03/2567)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (21/03/2567)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร (21/03/2567)
สตส.ตาก ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดตาก(จกบ.) ครั้งที่ 2/2567 (18/03/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม และจริยธรรม (17/03/2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” (15/03/2567)
สตส.ตาก ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี (12/03/2567)
ตส.ตาก ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็งฯ (11/03/2567)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 หน้าหลัก
 สรุปแผน - ผลการปฏิบัติงาน
 สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เกี่ยวกับสตส.ตาก
 สารสนเทศ สตส.ตาก
 
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231