grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
    1  
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน (11/08/2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (05/08/2565)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 (03/08/2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปประจำจังหวัด (พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (28/07/2565)
สตส.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (28/07/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ (27/07/2565)
สตส.ตาก จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27/07/2565)
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (27/07/2565)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร จังหวัดตาก (26/07/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เข้าร่วมกิจกรรมบัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง ในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 (25/07/2565)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 หน้าหลัก
 สรุปแผน - ผลการปฏิบัติงาน
 สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 เกี่ยวกับสตส.ตาก
 สารสนเทศ สตส.ตาก
 
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231