โครงการตามพระราชดำริฯ

 
 
ภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต
โครงการตามพระราชดำริ
การบัญชีในถิ่นทุรกันดาร

เมนูหลัก
 

เข้าสู่ระบบ

Intranet
CFSAWss
Easywebtime

ลิงค์ต่างๆ
 
 

สภาพอากาศวันนี้

 


ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำ


 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา


เข้าสู่ระบบ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ความเห็นทั่วไป      ปัญหาทั่วไป แนะนำ หรือติชม 23300 6222

ระบบบัญชี      แนะนำ สอบถาม ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชี 6 35

การให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      แนะนำ สอบถาม ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ 3 1

บัญชีวิสาหกิจชุมชน      สอบถามบัญชีวิสาหกิจชุมชน 1 0

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่      สอบถาม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 11 0

ติดต่อ / สอบถาม / งานสอบบัญชี      โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

ครูอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี      พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การสอนบัญชี 0 0