grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ประจำปี 2566 เรื่อง "อยู่รอด ปลอดหนี้ ยกระดับภาคเกษตรไทย ด้วยบัญชีฟาร์ม” (22 พ.ค. 2566)
สตส.ตาก เข้ากำกับด้านการบัญชีและประเมินการควบคุมคุณภาพของสหกรณ์ฯ (11 พ.ค. 2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง ของสหกรณ์การเกษตรว่างทวีทรัพย์ จำกัด (2 พ.ค. 2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ..... (27 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ครั้งที่ 4/2566 (27 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ และระบบการควบคุมภายใน แก่สหกรณ์ (26 เม.ย. 2566)
เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (25 เม.ย. 2566)
ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (24 เม.ย. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายใน (10 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม (7 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก ร่วมพิธีมอบครุภัณฑ์และพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวอำเภอเมืองตาก เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อลดต้นทุน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่ (5 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 (3 เม.ย. 2566)
ร่วมสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด (2 เม.ย. 2566)
จังหวัดตาก จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 (2 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีของสหกรณ์ฯ (1 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีของสหกรณ์ฯ (1 เม.ย. 2566)
สายสอบบัญชี เข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีของสหกรณ์ฯ (1 เม.ย. 2566)
สตส.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายใน (31 มี.ค. 2566)
สตส.ตาก ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 (31 มี.ค. 2566)
สตส.ตาก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ให้สอดรับกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 มี.ค. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231