grow_for_princess

หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวกิจกรรมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.แม่ระมาด (13 พ.ค. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีเปิด Kick Off โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (8 พ.ค. 2567)
สตส.ตาก จัดอบรมการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน (8 พ.ค. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (1 พ.ค. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567 (30 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก ร่วมพิธีทำบุญถวายเพล โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโคกพลู อำเภอเมือง จังหวัดตาก (30 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโคกพลู อำเภอเมือง จังหวัดตาก (30 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (29 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล (29 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมขนเข้มแข็งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 2567 (29 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย (25 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 (18 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนฯ (18 เม.ย. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรับทราบและเร่งรัดการดำเนินการด้านนโยบายสำคัญ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และเรื่องอื่น ๆ (27 มี.ค. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2567 (26 มี.ค. 2567)
สตส.ตาก เข้าร่วมอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 2 (22 มี.ค. 2567)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (21 มี.ค. 2567)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร (21 มี.ค. 2567)
สตส.ตาก ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดตาก(จกบ.) ครั้งที่ 2/2567 (18 มี.ค. 2567)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231