grow_for_princess

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
การสรรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2568 (10 ก.ค. 2567)
"การจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน" (13 พ.ย. 2566)
"บัญชีครัวเรือน" เรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม (24 ต.ค. 2566)
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. 2566 (3 ต.ค. 2566)
กำหนดค่านิยม และคติพจน์ ด้านจริยธรรม ให้บุคลากรภาครัฐ (10 ก.ค. 2566)
สตส. ตาก รวมพลัง! พิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. (4 ก.ค. 2566)
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567 (4 ก.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดหวัดตาก ปี พ.ศ.2565 (21 ม.ค. 2565)
สตส.ตาก ร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดตาก (11 ม.ค. 2565)
สตส.ตาก ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2 ส.ค. 2564)
สตส.ตาก ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (16 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (8 ก.ค. 2564)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกีตรติเนื่องในโอกาสมหามงคบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (1 ม.ค. 2563)
พระราชบัญญัติ มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 (2 ธ.ค. 2562)

หน้า : [1]
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231