grow_for_princess
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (14 มิ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (9 มิ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (25 พ.ค. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (31 ส.ค. 2565)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (29 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19 ส.ค. 2565)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 ส.ค. 2565)
สตส.ตาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ (1 ก.ค. 2565)
สตส.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ (29 มิ.ย. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา (22 มิ.ย. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (20 พ.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (19 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
สตส.ตาก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (11 พ.ค. 2565)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ (31 มี.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (14 ก.พ. 2565)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (9 ก.พ. 2565)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (4 ก.พ. 2565)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (18 ม.ค. 2565)
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) (9 ก.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231