grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดหวัดตาก ปี พ.ศ.2565 (21 ม.ค. 2565)
สตส.ตาก ร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดตาก (11 ม.ค. 2565)
สตส.ตาก ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2 ส.ค. 2564)
สตส.ตาก ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (16 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (8 ก.ค. 2564)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกีตรติเนื่องในโอกาสมหามงคบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (1 ม.ค. 2563)
พระราชบัญญัติ มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 (2 ธ.ค. 2562)

หน้า : [1]
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231