grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 0 0


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันนี้ (6 มี.ค. 66) เวลา 19.30 น. ที่อุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก วัฒนธรรมจังหวัดตาก ส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวตาก นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป คือ การเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำความดี และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์

FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231