grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 0 0


สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระกับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
 
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก มอบหมายให้ นางสาวอาริสา วัตละยาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระกับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี นางนิภาพร วงศ์สะอาด เกษตรอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231