grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 29 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


สตส.ตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิจารณารับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง กลุ่มเกษตรกรชาวไร่แม่กาษา
 
    วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยนางสาวพจนีย์ พิพธทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิจารณารับรองงบการเงิน และรายการปรับปรุง กลุ่มเกษตรกรชาวไร่แม่กาษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231