grow_for_princess
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 570 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ลงวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 459 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 398 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 454 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (22 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเกษตร-ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (15 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (15 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (13 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (8 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (1 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1262 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (30 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (21 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (23 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 546 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (12 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 509 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 637 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (31 พ.ค. 2556)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (31 พ.ค. 2556)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (29 พ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 414 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน (29 พ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 532 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน (21 พ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 532 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231