grow_for_princess

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (21 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 711 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (5 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1862 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 960 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 661 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 930 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (20 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 641 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (13 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 915 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 2218 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 763 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 639 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (29 พ.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (21 พ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (29 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 655 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (24 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 533 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (3 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (23 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 692 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (18 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 637 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 585 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ลงวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 477 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231