grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (22 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 346 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเกษตร-ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (15 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (15 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (13 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 334 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (8 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 409 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (1 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1254 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (30 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (21 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (23 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 541 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (12 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 504 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 633 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (31 พ.ค. 2556)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (31 พ.ค. 2556)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (29 พ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 410 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน (29 พ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน (21 พ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (15 พ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (5 พ.ย. 2555)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11 ต.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6]
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231