grow_for_princess

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (31 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (31 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (25 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 (25 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (23 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 252 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 (23 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (12 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (12 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (11 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 736 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน) ปี 2561 (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน) ปี 2561 (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน) ปี 2561 (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (8 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลักษณะงานพนักงานขับรถยนต์ (4 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานพนักงานขับรถยนต์ (24 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ๙ ม.ค. ๖๑ (6 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ (5 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 312 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลักษณะงานธุรการ (15 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะธุุรการ (27 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231