grow_for_princess
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 765 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 698 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (21 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 677 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (5 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1826 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 926 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 638 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 914 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (20 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 626 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (13 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 899 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 2200 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 744 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 623 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (29 พ.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (21 พ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (29 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 639 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (24 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 512 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (3 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 765 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (23 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 674 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (18 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 617 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231