grow_for_princess

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานพนักงานขับรถยนต์ (24 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ๙ ม.ค. ๖๑ (6 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ (5 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ลักษณะงานธุรการ (15 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะธุุรการ (27 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 443 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 พ.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ จำนวน 60 รายการ (23 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (20 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (30 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 651 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (30 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 436 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 417 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (18 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (9 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง เลื่อนการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานธุรการ (9 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ลักษณะงานธุรการ (4 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 793 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 721 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231