grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 914 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 631 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 910 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (20 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 623 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (13 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 890 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (1 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 2192 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 739 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 620 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (29 พ.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (21 พ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 455 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคล (29 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 636 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (24 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 504 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (3 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 762 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (23 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 671 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (18 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 608 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 565 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ลงวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 455 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 395 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 452 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231