grow_for_princess

หน้าหลัก >> ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2567 (4 เม.ย. 2567)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (21 มี.ค. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารีบการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (ทุกตำแหน่ง) (18 มี.ค. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานทำความสะอาด,พนักงานรักษาความปลอดภัย (14 มี.ค. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (5 มี.ค. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (29 ก.พ. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (16 ก.พ. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ (5 ก.พ. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15 ม.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" (11 ม.ค. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (10 ม.ค. 2567)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (28 ธ.ค. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (22 พ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (16 พ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (6 พ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (16 ต.ค. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (9 ต.ค. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (2 ต.ค. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (14 มิ.ย. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231